Jogérvényesítés

Polgári jogi jogérvényesítés

Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről

 

Büntetőjogi jogérvényesítés

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (384-388. §; 419. §)

 

Szabálysértési eljárás

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (231. §, 238/A. §, 238/B. §)

 

Vámhatósági eljárás

Forrás: sztnh.gov.hu
« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Török Antal

9023 Győr,
Verseny u. 5.
Telefon:
96/413-688
Fax: 96/413-688
Mobil:
+36 20 9569-721
E-mail:
iparjog@fmmc.hu
Török Antal - MagyarTörök Antal - AngolTörök Antal - Német