A szellemi tulajdonvédelem áttekintése

Kattintson az ábrára a nagyításhoz!

 

 

 

A szellemi tulajdonvédelem egy speciális, összetett jogvédelmi szakterület. Tévedés az a sokak által elképzelt és gyakran hangoztatott definíció, mely szerint csupán egy jogi ismereteket igénylő szakterület. Ennél lényegesen szélesebb körű ismeretekről és tartalomról van szó.

A szellemi tulajdon egy gyűjtőfogalom, az egyének szellemi tevékenységének, a széles körben hasznosítható legkülönfélébb alkotásainak eredményeit foglalja magába.

  Ennek megfelelően a szellemi tulajdon védelme széleskörű szakmai és a hozzá kapcsolódó törvényi, jogi ismereteket is megkövetel. 

A védelem körébe egyrészt a szerzői jog oltalma alá tartozó művészeti, tudományos munkák, egyedi, eredeti irodalmi és művészeti alkotások tartoznak, mint a zenei művek, irodalmi művek, képzőművészeti alkotások, filmalkotások, színházművészet, építészeti alkotások, létesítmények tervrajza, szoftverek, az adatbázisok és a multimédiás alkotások, valamint a különféle szakmai projektek.

Másrészt ebbe a körbe tartoznak az iparjogvédelem oltalma alá tartozó, a szorosan a gazdasághoz kötődő szellemi alkotások is, azok védelmi eszközei, mint a know-how, szabadalom, használati mintaoltalom, formatervezési mintaoltalom vagy a különféle megjelölések, cégnevek, terméknevek, logók, szlogenek védelmét biztosító védjegy is. Ritkábban előforduló oltalmi forma a földrajzi árujelző, eredetmegjelölés, topográfiai oltalom, növényfajta oltalom.

  Tehát, nem csupán a jog egyik szakterületéről, ismeretéről van szó, hanem egy összetett műszaki-, gazdasági- és jogi szakterületről, ismeretekről. Ezért célszerű, az esetleges problémák, jogviták elkerülése érdekében e szakterülethez, a felsorolt védelmi eszközök körébe tartozó ügyekben speciális, gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek tanácsának kikérése.

  A fentiek figyelembe vételével igyekeztem összeállítani weboldalam tartalmát – az eddigi, a szakmában eltöltött elméleti és gyakorlati tapasztalataimra figyelemmel -, hogy mindazon információkhoz hozzájuthassanak, melyek szükségesek lehetnek az Önök munkájához.

Remélem sikerült közérthető módon tájéktatást adni nem csupán az egyes oltalmi formákkal kapcsolatban, hanem az oltalom elmulasztásának jogkövetkezményeivel, a tisztességtelen piaci versenyt illetően gyakorlatból vett példák alapján.  

 

A SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM ELEMEI:

Iparjogvédelem

Ipari alkotások oltalma

*Esztétikai alkotások
- Formatervezési mintaoltalom

*Műszaki alkotások
- Szabadalom
- Használati mintaoltalom
- Növényfajta oltalom
- Félvezető oltalom

Árujelzők oltalma
- Védjegy
- Kereskedelmi nevek

Tisztességtelen piaci verseny elleni védelem
Versenyjogi oltalom
Jóhírnév

Névvédelem
Hasznosítási jogok
Szomszédos jogok
Kartelljog

Szerzői jog
 

 
« Vissza az előző oldalra!

Elérhetőségek

Török Antal

9023 Győr,
Verseny u. 5.
Telefon:
96/413-688
Fax: 96/413-688
Mobil:
+36 20 9569-721
E-mail:
iparjog@fmmc.hu
Török Antal - MagyarTörök Antal - AngolTörök Antal - Német