Köszöntő

 Tisztelettel üdvözlöm a weboldalamon !

Engedje meg, hogy bemutatkozzak, Török Antal okl. gépészmérnök, iparjogvédelmi igazságügyi szakértő vagyok.  A szellemi tulajdon, a szerzői jog védelme és az iparjogvédelem területén több mint 20 éve dolgozom.

Szeretném röviden bemutatni mindazon tevékenységeket, melyekkel elősegíthetem az Ön/Önök munkáját.

A szerzői jogokat érintő ügyekben:

 • a különféle tudományos-, műszaki kutatási eredmények,
 • projektek, leírások, szakmai publikációk, prezentációk,
 • szakdolgozatok, diplomamunkák,
 • szoftverek, adatbázisok,
 • műszaki rajzok, grafikák, arculati-, honlap elemek,

az egyéni és eredeti művek elsőbbségének biztosításában tanácsadással segítem ügyfeleim munkáját, továbbá az akár bel- és külföldön közhiteles tanúsítvány megszerzésében működök közre.

Az iparjogvédelem területén térítésmentes tanácsadással állok rendelkezésre, közreműködöm az ötletekből kiinduló:

 • találmányok, szabadalmak,
 • formatervezési minták, design,
 • védjegyek - cégnév-, terméknév-, logók-, szlogenek védelme – területén,

az oltalom megszerzésében, a hasznosításban, illetve az oltalmakkal kapcsolatban az SZNTH előtti felszólalási, megsemmisítési, törlési eljárásokban, továbbá a jogsértők elleni fellépés számos lehetőségének szakértői feltárásában, az ügy békés vagy peres úton történő megoldásában.

Iparjogvédelmi igazságügyi szakértőként az egyes bírósági, NAV általi, valamint egyes vállalkozások per előtti megkeresésének köszönhetően komoly gyakorlati tapasztalatokat szerezhettem

 • az áruk-, szolgáltatások hamis megjelölése, versenytárs utánzása
 • iparjogvédelmi jogok megsértése
 • védjegy-, szabadalom-, formatervezési minta bitorlása,
 • a Versenytörvényt sértő, tisztességtelen piaci magatartás, (jellegbitorlás)
 • a fogyasztók megtévesztése,

ezekkel összefüggő károkozásokkal kapcsolatos ügyekben.

Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a Rendőrség, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a NAV és a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá lakossági és közületi megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával írásban készített szakvéleményével segítse a jogi tényállás megállapítását, a szakkérdések eldöntését. (az 53/1993. (IV. 2.) Korm. rendelet 1 § (1) bekezdése alapján)

Több iparágban és szolgáltatási szakterületen is sikerrel nyújtok segítséget ügyfeleimnek, multinacionális cégeknek, kis- és középvállalkozásoknak a megelőzést szolgáló tevékenységben is, folyamatos védjegyfigyelési és iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások keretén belül.

Az ötleteik, elképzeléseik megvalósításában, akár innovációs pályázataik elnyerése érdekében térítésmentes tanácsadással, a bel- és külföldi oltalmaik megszerzésében, szükség esetén jogvitáikban kívánom segíteni az Önök munkáját e speciális szakterületen.

A felmerült problémáikkal bátran fordulhatnak hozzánk.

Tisztelettel:

Török Antal                                                                         

iparjogvédelmi, igazságügyi szakértőElérhetőségek

Török Antal

9023 Győr,
Verseny u. 5.
Telefon:
96/413-688
Fax: 96/413-688
Mobil:
+36 20 9569-721
E-mail:
iparjog@fmmc.hu
Török Antal - MagyarTörök Antal - AngolTörök Antal - Német