Köszöntő

 Tisztelettel üdvözlöm a weboldalamon !

Engedje meg, hogy bemutatkozzak, Török Antal okl. gépészmérnök, iparjogvédelmi igazságügyi szakértő vagyok.  A szellemi tulajdon, a szerzői jog védelme és az iparjogvédelem területén több mint 30 éve tevékenykedem. Budapesti nemzetközi ügyvédi irodában 14 évet dogoztam a szellemi tulajdon védelme területén.

Szeretném röviden bemutatni mindazon tevékenységeket, melyekkel elősegíthetem az Ön/Önök munkáját.

A szerzői jogokat érintő ügyekben védelem:

 • a különféle tudományos-, műszaki kutatási eredmények,
 • projektek, leírások, szakmai publikációk, prezentációk,
 • szakdolgozatok, diplomamunkák,
 • szoftverek, adatbázisok,
 • műszaki rajzok, grafikák, arculati-, honlap elemek,

tanácsadással, az egyéni és eredeti művek elsőbbségének biztosításával  segítem ügyfeleim munkáját, továbbá az akár bel- és külföldön a tanúsítvány megszerzésében működök közre.

Az iparjogvédelem területén térítésmentes tanácsadással állok rendelkezésre, közreműködöm az ötletekből kiinduló:

 • találmányok, szabadalmak,
 • formatervezési minták, design,
 • védjegyek - cégnév-, terméknév-, logók-, szlogenek védelme – területén,

az oltalom megszerzésében, a hasznosításban, illetve az oltalmakkal kapcsolatban az SZNTH előtti felszólalási, megsemmisítési, törlési eljárásokban, továbbá a jogsértők elleni fellépés számos lehetőségének szakértői feltárásában, az ügy békés vagy peres úton történő megoldásában.

Iparjogvédelmi igazságügyi szakértőként a NAV által lefoglalt hamis áruk körében a jogsértés-, a törvényes vagyoni hátrány megállapítása, a per előtti megkeresések körében, valamint Bíróság-, a Törvényszékek előtti eljárásokban széleskörű gyakorlattal rendelkezem.

 • az áruk-, szolgáltatások hamis megjelölése, versenytárs utánzása
 • iparjogvédelmi jogok megsértése
 • védjegy-, szabadalom-, formatervezési minta bitorlása,
 • a Versenytörvényt sértő, tisztességtelen piaci magatartás, (jellegbitorlás)
 • a fogyasztók megtévesztése,

ezekkel összefüggő károkozásokkal kapcsolatos ügyekben.

  Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a Rendőrség, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a NAV és a jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá lakossági és közületi megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával írásban készített szakvéleményével segítse a jogi tényállás megállapítását, a szakkérdések eldöntését. 

Több iparágban és szolgáltatási szakterületen is sikerrel nyújtok segítséget ügyfeleimnek, multinacionális cégeknek, kis- és középvállalkozásoknak a jogsértés megelőzését szolgáló tevékenységben is, folyamatos védjegyfigyelési és iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások keretén belül.

Az ötleteik, elképzeléseik megvalósításában, térítésmentes tanácsadással, a bel- és külföldi oltalmaik megszerzésében, szükség esetén jogvitáikban kívánom segíteni az Önök munkáját e speciális szakterületen.

A felmerült problémáikkal bátran fordulhatnak hozzánk.

Tisztelettel:

Török Antal                                                                         

iparjogvédelmi, igazságügyi szakértő
613-842-6803 Török Antal - MagyarTörök Antal - AngolTörök Antal - Német