Állami támogatással

Megnevezés Fees
Szerezzen védjegyet/ formavédelmet állami támogatással!

Tisztelt Érdeklődők, Partnereink!

Felhívjuk figyelmüket, hogy

1 - 6 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás szerezhető az alábbi tevékenységekre (2018. szeptember 25-ig!):

 • Előzetes vizsgálat, újdonságkutatás, védjegykutatás igénybevétele, amely megalapozhatja a jogszerzéssel összefüggő döntéseket (önállóan nem támogatható);
 • Hazai iparjogvédelmi bejelentés (védjegy, formatervezési mintaoltalom) megtétele;
 • Külföldi, Európai uniós iparjogvédelmi bejelentés (védjegy, formatervezési mintaoltalom) megtétele;
 • A támogatási igény benyújtásától számított maximum 3 éve megadott formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek;
 • Védjegybejelentéshez kapcsolódó piackutatási tevékenységek támogatása.

Védjegyoltalom megszerzésével összefüggésben

 • oltalomképességi véleménnyel kiegészített védjegykutatás költsége,
  szakértői szolgáltatás (bejelentés elkészítése, képviselet a hatóság előtt) költsége: max. 150.000 Ft/eljárás,
 • a megjelöléssel kapcsolatos tervezési és grafikai szolgáltatások igénybevételének költsége: max. 150.000 Ft/eljárás,
 • A védjegyoltalomhoz kapcsolódó áru- vagy szolgáltatás tekintetében végzett piackutatás költsége: legfeljebb 10 Ft/karakter, de max. 600.000 Ft értékben. A piackutatási tevékenység végterméke egy szakértői tanulmány, amelynek empirikus alapját legalább 1 fókuszcsoportos, vagy legalább 10 db mélyinterjús adatfelvételnek, vagy hagyományos vagy online kérdőívnek kell képeznie,

Külföldi (nemzetközi, európai) védjegyoltalom megszerzésével összefüggésben

 • szakértői szolgáltatás (bejelentés elkészítése, védjegykutatás, az ügyfél képviselete a hatóság előtt) költsége: max. 300.000 Ft/eljárás,
 • a megjelöléssel kapcsolatos tervezési és grafikai szolgáltatások igénybevételének költsége: max. 150.000 Ft/eljárás,
 • A védjegyoltalomhoz kapcsolódó áru- vagy szolgáltatás tekintetében végzett piackutatás költsége: legfeljebb 15 Ft/karakter, de max. 900.000 Ft értékben. A piackutatási tevékenység végterméke egy szakértői tanulmány, amelynek empirikus alapját legalább 1 db, a célország(ok)ban végzett fókuszcsoportos, vagy legalább 10 db, a célország(ok)ban készített mélyinterjús adatfelvételnek, vagy hagyományos vagy online kérdőívnek kell képeznie.

Részletes információk, pályázati dokumentáció itt: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4501

Szaktanácsadással természetesen készséggel állunk rendelkezésükre!

1.000.000 Ft - 6.000.000 Ft

Bejelentési díjak

Megnevezés Fees
Bejelentéshez kapcsolódó hivatali díjak

A szabadalmi bejelentésekkel és a szabadalmak

a módosított 19/2005. (IV.12.) GKM rendelet alapján.

(Kivonat)   Érvényes: 2012. január 1-jétől

Díjak fajtái

 

Díj (Ft)

Ha a bejelentő a feltalálóval

nem azonos

azonos

Bejelentési és kutatási díj

ezen felül igénypontonként

37.400

9.350

a 11. igényponttól a 20. igénypontig

1.900

475  

a 21. igényponttól a 30. igénypontig

3.800

950

a 31. igényponttól

5.600

1.400

Vizsgálati díj

63.800

15.950

Megadási díj

ezen felül a leírás és rajz 6. és további oldalai után, oldalanként

35.200

 

3.500

8.800

 

875

Az egyes kérelmek díjai

A fent hivatkozott rendelet szerint

A szabadalmi fenntartási díj összege

A fent hivatkozott rendelet szerint

évente fizetendő progresszív díj

 

a használati mintaoltalmi bejelentésekkel és a mintaoltalmakkal kapcsolatban

a 19/2005. (IV.12.) GKM rendelet alapján.

(Kivonat) Érvényes: 2012. január 1-jétől

 

 

A díjak fajtái

Összege (Ft)

Ha a bejelentő a feltalálóval

nem azonos

azonos*

1. Bejelentési díj

17 000

4 250

ezen felül az egy bejelentésbe foglalt 11. és további igénypontok után, igénypontonként

 

1 100

 

275

8. Fenntartási díjak

– a hat hónapos türelmi idő első három hónapjában megfizetve

a) az első évre

21 400

10 700

ezen felül a leírás és a rajz hatodik és további oldalai után oldalanként

3 500

1 750

másodiktól az ötödik évig évente

21 400

10 700

b) a hatodiktól a tizedik évig évente

32 000

16 000

– a hat hónapos türelmi idő negyedik hónapjától megfizetve

a) az első évre

32 100

16 050

ezen felül a leírás és a rajz hatodik és további oldalai után oldalanként

5 250

 

2 625

 

másodiktól az ötödik évig évente

32 100

16 050

b) a hatodiktól a tizedik évig évente

48 000

24 000

 

A formatervezési mintaoltalmi bejelentések és mintaoltalmak

a módosított 19/2005. (IV.12.) GKM rendelet alapján.

(Kivonat) Érvényes: 2012. január 1-jétől

Díjak fajtái

 

Díj (Ft)

Ha a bejelentő a feltalálóval

nem azonos

azonos

Bejelentési díj  1 db mintára

32.000

8.000

ezen felül további (max.50 db) mintánként

6.400

1.600  

Mintaoltalom megújítása

első megújítás

64.000

32.000

második megújítás

85.400

42.700

harmadik megújítás

107.000

53.500

negyedik megújítás

160.000

80.000

A mintaoltalom megsemmisítésére irányuló kérelem díja

140.800

140.800

A nemleges megállapításra irányuló kérelem díja

140.800

140.800

Nemzetközi és közösségi mintaoltalmi bejelentés továbbításának díja

10.700

10.700

Az egyes további kérelmek díjai

A fent hivatkozott rendelet szerint

 

 A védjegybejelentések és a lajstromozott védjegyek

a módosított 19/2005. (IV.12.) GKM rendelet alapján.

(Kivonat)   Érvényes: 2012. január 1-jétől

Díjak fajtái

Díj (Ft)

Bejelentési díj

három áruosztály esetén

74.800

háromnál több áruosztály esetén a negyedik és minden további osztály után osztályonként

32.000

Gyorsított eljárás díja

három áruosztály esetén

74.800

háromnál több áruosztály esetén a negyedik és minden további osztály után osztályonként

32.000

Különleges gyorsított eljárás díja

három áruosztály esetén

112.200

háromnál több áruosztály esetén a negyedik és minden további osztály után osztályonként

48.000

Nemzetközi és közösségi védjegy bejelentés továbbításának díja

10.700

Megújítási díj

Azonos a bejelentési díjjal

Jogutódlás tudomásulvételének díja

16.500

Licencia és jelzálogjog bejegyzés díja

16.500

Felszólalási eljárás díja

64.000

A védjegy törlésére és a megszűnés megállapítására irányuló kérelem díja

140.800

Az egyes további kérelmek díjai

A fent hivatkozott rendelet szerint

 

EU-s (közösségi) oltalmak

Védjegy (10 év egyetemes érvényesség az EU tagállamainak mindegyikében)

(2016. március 23-tól)

első áruosztály                                          850 EUR

második áruosztály                                  +50 EUR

harmadik áruosztály                              +150 EUR

negyedik és minden további               +150 EUR

megújítási díj 10 évente                   a fenti bejelentési díjakkal megegyezően

 

Formatervezési mintaoltalom (5 év egyetemes érvényesség az EU tagállamainak mindegyikében, további 4 alkalommal újabb 5-5 évre megújítható, így összesen 25 évig tartható fenn az oltalom)

bejelentési díj (regisztráció+publikáció)       

első mintára                                            350 EUR

2-10. mintára                                          +175 EUR/db

11-     mintára                                          +80 EUR/db

Külföldi (nemzetközi) formatervezési mintaoltalmak

A külföldi formatervezési mintaoltalmi bejelentések hivatali díjait csak a célországok ismeretében, egyedileg tudjuk kalkulálni, miután azok több tételből állnak össze és országonként eltérőek.

Külföldi (nemzetközi) védjegyoltalmak

A külföldi védjegybejelentések hivatali díjait csak a célországok ismeretében, egyedileg tudjuk kalkulálni, miután azok több tételből állnak össze és országonként eltérőek.


613-842-6803 Török Antal - MagyarTörök Antal - AngolTörök Antal - Német